Villkor

VILLKOR

Försäljningsvillkor


 1. Alla priser gäller strikt netto
 2. Vid order under SEK 3 000 tillkommer en orderhanteringsavgift om SEK 150
 3. Minsta kvantitet 4 styck/storlek och design.
  För våra brickbordsstativ samt Viventium skål gäller minsta kvantitet 2 styck/storlek och design

Betalningsvillkor


 1. Vid repeat-order gäller betalningsvillkoret 30 dagar efter leverans.

Äganderättsförbehåll


 1. Åry AB äger rätt till godset till dess att full betalning kommit oss tillhanda

Leveransvillkor


 1. Leveranstiden är ca 2 veckor efter erhållen order eller erhållen betalning vid första ordern. Vid ev leveransförsening kommer vi att meddela detta så snart vi kan.
 2. Gods som är felaktigt eller skadat vid leveransen, eller om leveransen ej på annat sätt är enligt ordern, måste meddelas till oss inom 24 timmar och kommer att ersättas eller krediteras.
 3. Om leverans av order uteblir måste meddelande till oss ske inom 2 dagar efter vårt fakturadatum
 4. Fraktfritt inom Sverige vid ordervärde om minst SEK 5 000. Om ordervärdet understiger SEK 5 000 tillkommer en fraktkostnad om SEK 250.