Pine Cone Cotton White

Ett av mina favoritträd är den magnifika Monterey Pine i Heddon Valley i Exmoor. När det är storm blåser ibland kottar ner från trädet. Dessa kan ha suttit fast på trädet i uppemot trettio år – otroligt!
I mönstret ser man några sällsynta Heath Fritillary-fjärilar som fångar lite av Exmoor i samtida koppartoner.