Serenity Rose Dawn

Rose Dawn är en del av en större oljemålning. Toner flyter samman och bildar ett
lugnt men samtidigt lockande spel av ljus och mörker.
Inspirationen kommer från himmel och hav och sökandet efter en meditativ stillhet i process och
uttryck. Materialen är olja och akryl på duk.